Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Trung Lương tổ chức ký cam kết về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn.

14-09-2021 10:26

 

Ngày 6 tháng 9 năm 2021 UBND xã Trung Lương tổ chức ký cam kết về trách nhiệm trong công tác quản lý về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn xã Trung Lương. Để nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đại diện 8 trưởng xóm của 8 xóm trên địa bàn xã đã ký cam kết với Chủ tịch UBND xã Trung Lương về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quản lý.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, báo cáo vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản theo thẩm quyền. Phối hợp với tổ công tác tiến hành giải tỏa, ngăn chặn các vi phạm ngay sau khi phát hiện hoặc được báo tin xảy ra trên địa bàn. Kịp thời báo cáo UBND xã để chỉ đạo xử lý trong trường hợp phức tạp vượt quá thẩm quyền.

3. Phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; Phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và báo cáo kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương, buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

4. Bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra, rà soát yêu cầu các chủ cơ sở, chủ dự án sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm thủ tục hồ sơ pháp lý về môi trường.

5. Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn cho nhân dân triển khai việc đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định.

6. Trường hợp để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai và bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn quản lý mà không ngăn chặn, giải tỏa báo cáo kịp thời hoặc để tái diễn phải tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trước Chủ tịch xã.

7. Báo cáo UBND xã về tình hình về quản lý về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại địa bàn đột xuất khi có yêu cầu.

Cũng trong ngày 8 trưởng xóm đại diện 8 xóm ký cam kết về khoáng sản với 5 nội dung.

8 trưởng xóm thuộc xã Trung Lương chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND xã về các nội dung đã cam kết như trên.

Hoàng Quyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4063

Tổng truy cập: 964175