Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng bộ khối chính quyền quán triệt nghị quyết TW 6

29-01-2018 17:18

Ngày 29/1 Đảng bộ khối chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết  lần thức 6 Ban chấp hành TW Đảng  khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ,  Đồng chí Lộc Kim Tuyết, phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian 01 buổi, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng Ủy Khối, phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nghe đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài Ủy viên BCH Đảng bộ khối triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị cán bộ đảng viên Khối đã được nghe chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hóa về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Thông qua HN này giúp cán bộ, đảng viên trong khối nhận thức sâu sắc về tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp  được nêu trong nghị quyết HN TW 6, nâng cao trách trách nhiệm và tạo sự đồng thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời sau HN các cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch cá nhân về nhận thức thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết này nộp trước ngày 10/2/2018.

T/h: Minh Thư ( Đài TT – TH Định Hóa)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6422

Tổng truy cập: 643359