Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật

30-12-2020 15:53

Trong năm 2020, huyện Định Hóa đã làm tốt công tác triển khai mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản và thu nhập cho nông dân.

Ảnh: vườn cây ăn quả của người dân tại xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương

Cụ thể, huyện đã tổ chức được 157 lớp tập huấn về kỹ thuật trong sản xuất Nông - Lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y gắn với xây dựng Nông thôn mới… cho 7.546 lượt người tham gia. Các mô hình về sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện như: Hỗ trợ 01 tôn sao chè bằng gas; triển khai xây dựng 30 điểm tưới tiết kiệm cho chè tại các xã Sơn Phú, Phú Đình, Thanh Định.  Thực hiện các mô hình trồng giống lúa J01, quy mô 2 ha tại 2 xã Đồng Thịnh và Phượng Tiến; Mô hình giống lúa VNR20, quy mô 02 ha tại xã Đồng Thịnh. Các mô hình, dự án sau đầu tư tại các xã như: Mô hình sản xuất rau an toàn; mô hình trồng nhãn chín muộn, mít Thái Lan; mô hình nuôi trâu sinh sản … Để đảm bảo việc thực hiện tốt việc áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật, từ đó đã đem lại kết quả tốt. Qua đó, góp phần nâng giá trị sản phẩm trên 01ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 94,3 triệu đồng, bằng 105,9%KH tỉnh và 109,6%KH huyện./.

Thực hiện: Công SơnThống kê truy cập

Đang truy cập:6452

Tổng truy cập: 713518