Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

13-11-2020 19:14

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên” với tổng mức đầu tư 100 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 80 triệu USD, vốn đối ứng của địa phương là 20 triệu USD. Theo đánh giá của Đoàn công tác WB, Dự án có nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch đề ra (theo kế hoạch thời điểm đóng Dự án là cuối năm 2023). Đến nay, Dự án đã trải qua 43% thời gian thực hiện, tuy nhiên tổng giá trị giải ngân được 4,3 triệu USD, đạt khoảng 5,5%. Nguyên nhân của việc chậm triển khai Dự án là do: Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; chậm giải phóng mặt bằng; chưa bố trí được tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; năng lực của Ban quản lý Dự án "Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên” còn nhiều hạn chế, đơn vị tư vấn không đủ năng lực…Đoàn công tác của WB mong muốn UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Thái Nguyên, các sở, ngành và cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn nữa để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án.

Sau khi nghe ý kiến của Đoàn công tác WB, báo cáo của UBND thành phố Thái Nguyên và ý kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; giao UBND thành phố Thái Nguyên lập báo cáo về việc bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án trước ngày 30/11/2020, xác định rõ số hộ tái định cư và vị trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án; báo cáo về việc khắc phục những hạn chế, tồn tại mà Đoàn công tác WB đã chỉ ra trong quá trình triển khai Dự án. Lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực; đề xuất vay vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng, cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng; cam kết với UBND tỉnh và WB về tiến độ triển khai các hạng mục của Dự án.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6523

Tổng truy cập: 643321