Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri

08-01-2021 15:46

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri được thành lập theo Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh; thống nhất đưa ra phương án và thời gian, kế hoạch giải quyết cụ thể, phù hợp với các quy định của pháp luật, không để các kiến nghị của công dân tồn đọng, kéo dài; chỉ đạo, tổ chức đánh giá kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc chậm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại cuộc họp, các thành viên của Tổ công tác đã góp ý vào dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và dự thảo Phân công nhiệm vụ thành viên của Tổ công tác. Theo đó, các thành viên cơ bản nhất trí với nội dung 02 dự thảo và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung như: Chế độ báo cáo, tổ chức họp Tổ công tác, thời gian rà soát, kiểm tra, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri… Các thành viên Tổ công tác cũng thống nhất lựa chọn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri cần sớm tập trung giải quyết theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các sở, ngành, thành viên Tổ công tác tập trung giải quyết dứt điểm và đúng tiến độ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lựa chọn. Đề nghị một số địa phương như: Huyện Đại Từ, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên tập trung nghiên cứu và xây dựng kế hoạch giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình Kỳ họp HĐND cấp huyện sắp tới và thông tin tới cử tri tiến độ giải quyết. Đối với các ý kiến, kiến nghị còn lại, giao đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ phó Thường trực phối hợp với các thành viên Tổ công tác, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, phân loại, tham mưu cơ quan chủ trì lộ trình giải quyết.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3203

Tổng truy cập: 713569